facebook instagram

Valleylab Ligasure

Systém pro trvalé uzavírání cév

Valleylab Ligasure

Technologie

Společným působením řízeného vysokofrekvenčního elektrického proudu a mechanického tlaku umožňuje chirurgovi během několika sekund trvale uzavřít cévy až do průměru 7 mm a to bez nutnosti jejich disekce či izolace. Již první minuty práce s tímto nástrojem každého chirurga přesvědčí o tom, že se nejedná o pouhou proklamaci výrobce, ale o skutečně o inovační technologii, která by neměla chybět na žádném operačním sále.

Generátor Ligasure je vybaven snímacími obvody. Přístroj tak dokáže reagovat i na velmi rychlé změny elektrických vlastností a dodávat vždy stejný výkon i do cílové tkáně s nízkou vodivostí (vazivová tkáň, tuková tkáň).

Spolehlivost spoje

Výsledný spoj vytvořený technologií Ligasure Vessel Sealing™ je snadno rozeznatelný od okolní tkáně, je pružný a odolný proti změnám odpovídajícím trojnásobku normálního systolického tlaku (360 mmHg). Materiálem, který tvoří trvalý spoj, je tkáň pacienta. V těle pacienta nezůstávají žádné cizí předměty a cílová tkáň se velmi dobře hojí.

Valleylab Ligasure

Aktivace nástroje je provázena zvukovým a světelným signálem. Po přibližně 4 až 10 sekundách vypne systém vysokofrekvenční výstup a ozve se deaktivační signál, který zároveň operujícího chirurga informuje o úspěšně vytvořeném spoji. Kvalitu a bezpečnost trvalého spoje řídí systém na základě elektrických vlastností tkáně a vliv lidského faktoru je tím zcela vyloučen.

Generátor má kromě výstupu Vessel Sealing™, také výstupy pro standardní bipolární režim a makrobipolární režim, který umožňuje využití nástrojů pro bipolární řez a koagulaci.
Tyto nástroje máme také ve výbavě.

Valleylab Ligasure

Free Wi-Fi

U nás můžete platit také platebními kartami