facebook instagram

Ultrasonografický přístroj s barevným doplerem

Vážení klienti, pořídili jsme pro vaše miláčky nový ultrasonografický přístroj s barevným doplerem, na kterém se kromě sonografického vyšetření dutiny břišní dá vyšetřit i srdce a jeho vady.
Jde o špičkový přístroj, který používá řada kolegů v humánní medicíně v diagnostice vyšetření břicha nebo srdce.

Ultrasonografický přístroj Náhled z USG Náhled z USG

Free Wi-Fi

U nás můžete platit také platebními kartami